VR-Therapie

Bij “Virtual Reality” therapie wordt

de patiënt via een “Virtual Reality”-bril

ondergedompeld in een geavanceerde computergecreëerde wereld. Hierbij beleeft de patiënt een intense multimodale sensoriële ervaring (zowel visueel, auditief als gevoelsmatig), waarbij diens aandacht volledig wordt afgeleid, weg van de ziekenhuisomgeving en/of medische procedures. Gezien de aandacht van de deelnemer dermate gefocust wordt op de virtuele beleving, is deze therapie dé evidence-based strategie voor een effectieve, doch niet-invasieve pijn- en/of angstreductie bij patiënten met een brede waaier aan toepassingsmodaliteiten binnen een ziekenhuisstructuur.

"Virtual Reality" Therapie


"Een intense multimodale sensoriële ervaring"